پاسخ کوتاه: در پلن رایگان مپ شما به همه‌ٔ سرویس‌ها دسترسی دارید!

نقشهٔ مپ سرویس‌های متنوعی را برای کاربران مختلف و کاربردهای متفاوت نقشه‌محور ارائه می‌کند. استفاده از این سرویس‌ها به نوع پلن کاربر محدود نیست و همه‌‌ی کاربران به سرویس‌های مپ دسترسی دارند. محدودیت اصلی موجود در استفاده از سرویس‌ها در تعداد درخواست‌هایی است که به سمت سرور ارسال می‌شود. از جمله محدودیت‌های دیگر می‌توان به بحث پشتیبانی و درخواست‌های جدید و مواردی از این دست اشاره کرد. این تفاوت در پلن‌های کاربری را در صفحه‌ی تعرفه‌ها می‌توانید مشاهده کنید.